Català | Castellano RSS

Entorn sense fum

A finals del 2013, Mollet s'adhereix al projecte Entorn sense fum amb l'objectiu de promocionar models saludables i prevenir el tabaquisme des de la infància amb espais lliures de fum a l'entorn d'equipaments i centres educatius.
 
Entorn sense fum consta d'un seguit d'actuacions orientades a la prevenció del tabaquisme i adreçades principalment a la infància i l'adolescència. Aquestes actuacions han inclòs l'adhesió a un manifest per part de 22 centres educatius i 15 entitats esportives, equipaments culturals i equipaments municipals, com l'Ajuntament i el Mercat Municipal. Actualment, formen part d'Entorn sense fum un total de 54 equipaments, els quals compten amb la retolació que recomana no fumar a l'entorn d'aquests equipaments. D'aquesta manera es pretén evitar als infants i adolescents la imatge d'adults fumant a l'entrada o sortida d'escoles i equipaments.
 
A banda de la retolació d'Entorn sense fum, el projecte també desenvolupa programes preventius del tabaquisme en els centres educatius, com "Classe sense fum", tallers de prevenció del tabac  i la participació dels escolars en xerrades i exposicions sobre el tabaquisme.
 
Balanç del projecte
Entorn sense fum ha comptat amb una gran acceptació i col·laboració d'usuaris i professionals (professorat d'escoles i instituts, monitors esportius, mares i pares, conserges d'equipaments) que han participat en el procés, conscients del seu paper exemplar davant de nens i adolescents. Per afavorir el paper educatiu i modèlic dels adults, s'ha facilitat l'accés dels docents i monitors esportius que encara fumaven a un programa de suport terapèutic per deixar de fumar, amb molt bons resultats. Del total de 18 professionals que van adherir-se, un 80% va aconseguir deshabituar-se.
 
Per avaluar el projecte, s'ha elaborat una enquesta entre 892 persones de Mollet. D'aquestes, el 66,1% eren dones i el 33,9%, homes; el 59% eren usuaris dels equipaments i el 41%, professionals; un 52,4% eren persones que mai havien fumat, el 14% fumadors habituals, el 9,3% esporàdics i el 24,2%, exfumadors. Respecte el compliment de la recomanació de no fumar en els espais retolats com a Entorn sense fum, el 51,7% diu que en fa cas sempre, el 35,7 de vegades i el 12,6% mai. Finalment, l'enquesta demanava que puntuessin el projecte i el resultat ha estat una nota mitjana de 7,56.
 
El projecte Entorn sense fum està impulsat per l'Ajuntament,  l'Agència de Salut Pública de Catalunya i l'Institut Català de la Salut.
 

Més informació

Equipaments Entorn sense fum

Documents relacionats

Document Placa Entorn sense fum (140 KB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès