Català | Castellano RSS

Benvingut a casa. Serveis per a la primera infància

L’Ajuntament, a partir del programa Benvingut a casa, ofereix  suport i orientació  a les famílies que acaben de tenir un nadó. És un programa comunitari i universal de promoció de la salut amb l'objectiu de millorar el benestar de l’infant i de la seva família, oferint-los suport, informant-los dels serveis per a la infància que hi ha a la ciutat i orientant per ajudar en el creixement i desenvolupament integral de l’infant.
 
L'atenció del programa comença quan el nadó es dóna d'alta en el padró municipal d'habitants. Després d'empadronar el nen o la nena, l'Oficina d'Atenció Ciutadana lliura un pitet d’obsequi al nounat. Més tard, el programa Benvingut a casa es posarà en contacte amb les famílies per tal d’oferir-les suport  donant informació i pautes educatives i de salut. Aquestes pautes es donaran a partir de xerrades, tallers i altres activitats de formació per a pares, mares i cuidadors.
 
Benvingut a casa és un programa innovador i singular inspirat en els que es fan en països més avançats. De manera especial, pel caràcter proactiu de millora de l’atenció als infants i les seves famílies des de la proximitat, avançant-se en la detecció de necessitats i riscos de manera preventiva.

Documents relacionats

Document Benvingut a casa (333 KB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès