Català | Castellano RSS

Animals de companyia

L’Ajuntament disposa d’un programa de tinença responsable d’animals de companyia i vetlla perquè s’acompleixin les condicions higièniques òptimes per a l'allotjament, la netedat i l’absència de risc sanitari dels animals, així com la inexistència de molèsties als veïns. L’Ordenança  de tinença d’animals de companyia regula aquesta temàtica i obliga les persones propietàries de gossos, gats i fures a censar-los en el termini màxim de trenta dies des del naixement, l’adquisició o el canvi de residència; i a identificar-los amb xip o tatuatge. L’Ajuntament lliura a la persona propietària una placa identificativa que els gossos i gats han de portar en els espais o vies públiques.
 
El propietari d'animals de raça considerada potencialment perillosa ha d'obtenir una llicència municipal per a la seva tinença. Aquestes races són: pit bull, terrier, staffordshire bull terrier, american staffordshire terrier, rottweiler, dog argentí, fila brasiler, tosa inu, akita inu, així com els creuaments. L’Ajuntament lliura una targeta a les persones que tenen la llicència, document que han de portar a sobre quan porten el gos pels espais públics. L'animal ha d'anar sempre amb corretja i morrió.
 
Recollida i recuperació d’animals

L'Ajuntament té un contracte amb la Societat Protectora d'Animals de Mataró perquè es faci càrrec dels animals recuperats al carrer fins que es contacta amb el propietari. Si heu perdut el vostre gos o gat, poseu-vos en contacte amb l’Ajuntament i us ajudaran a trobar-lo. En cas de veure un animal abandonat, cal avisar la Policia Municipal o el Departament de Salut Pública de l’Ajuntament (93 571 95 00).

Vigilància de nuclis zoològics

L'Ajuntament fa la inspecció sanitària dels establiments de venda d’animals. Aquests centres han de disposar de l’autorització per exercir aquesta activitat i estar inscrits en el Registre de nuclis zoològics de la Generalitat de Catalunya.  Cal demanar sempre el número d’inscripció al registre quan es vulgui comprar o adoptar un animal de companyia.

Denúncia de molèsties produïdes per animals domèstics

Les molèsties de soroll i brutícia que causen els animals de companyia es poden denunciar per escrit a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. En cas de sorolls nocturns, es pot avisar a la Policia Municipal. Les denúncies donen lloc a una inspecció sanitària de l'animal i el seu entorn.
 
Denúncia de maltractaments d’animals

Els maltractaments a animals o l'allotjament en condicions inadequades es poden denunciar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.  

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès