Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Sanitat i salut pública

Sanitat i salut pública

La salut, un concepte global

L'any 1946, l'Organització Mundial de la Salut va definir la salut com l'estat de benestar físic, psíquic i social i no només la mera absència de malaltia o dolència. Més tard, l'any 1985, va afegir-hi la capacitat per desenvolupar el potencial personal i respondre de forma positiva als reptes de l'ambient. El Pla de Salut a Catalunya de l'any 1991 definia el concepte de salut com l'assoliment del nivell més elevat de benestar físic, psíquic i social i de capacitat de funcionament que permetin els factors socials i ambientals on viu inmmergit l'individu i la col·lectivitat.

La salut pública

La salut pública compren el conjunt d'activitats organitzades en la comunitat que estan dirigides a la promoció i la restauració de la salut dels individus, dels grups i de la col·lectivitat. Es tracta dels esforços organitzats d'una comunitat per incrementar i defendre la salut dels seus habitants i per restaurar-la quan s'hagi perdut. La salut pública té com a objectius principals: millorar la salut, allargar i millorar la qualitat de vida de la població a partir de la protecció i la promoció de la salut i prevenir la malatia.

L'Ajuntament realitza activitats de promoció de la salut per educar els hàbits saludables i els estils de vida. També vigila, dins les seves competència, la seguretat alimentària, la sanitat ambiental i els animals domèstics.

La protecció de la salut pública

Els serveis municipals, dins les competències pròpies de l’Ajuntament, realitzen diferents accions per al control i la protecció de la salut pública. Entre aquestes, destaquen:

  • Realitza el control sanitari dels establiments de restauració i de venda d’aliments i begudes per garantir la innocuïtat i la salubritat dels productes alimentaris; realitza campanyes d'inspecció de les condicions higienicosanitàries dels establiments de venda minorista d’aliments (carnisseries, peixateries, forns de pa, pastisseries, etc.) i dels bars i restaurants.
  • Inspecciona dels establiments alimentaris davant una denúncia que afecti la salut pública o els drets dels consumidors.
  • Controla l’aigua de la xarxa pública perquè sigui apta per al consum. Fa la vigilància i el control sanitari de l’aigua de boca segons els criteris de qualitat que estableix la normativa vigent.
  • Assessora i informa sobre la normativa higienicosanitària relativa als productes, processos i establiments alimentaris, tant als titulars dels establiments de la ciutat com a particulars. Dóna resposta a les demandes d’informació sobre normativa, notícies, avenços o crisis alimentàries i assessora en la implantació d’autocontrols en establiments alimentaris.
  • Vigila l’estat sanitari i els plans d’autocontrol de les piscines públiques, poliesportius, sorrals de joc infantil i establiments de pírcing i tatuatge; aquests últims han de disposar d’una autorització sanitària prèvia a l’inici de l’activitat.
  • Vetlla per l’acompliment de la normativa de prevenció de la legionel·losi i disposa d'un registre de les torres de refrigeració i condensadors evaporatius de les instal·lacions que hi ha a la ciutat.
  • Fa el control integral de plagues urbanes en els espais públics i ofereix informació sobre les plagues en domicilis i altres espais privats.
  • Gestiona el programa municipal de tinença responsable d’animals de companyia i vetlla perquè s’acompleixin les condicions higièniques òptimes per a l'allotjament, la netedat i l’absència de risc sanitari dels animals, així com la inexistència de molèsties als veïns.

Activitats per a la promoció de la salut pública

L'Ajuntament organitza i promou activitats per a la promoció de la salut en les diferents etapes de la vida. Els programes que es duen a terme, alguns amb la col·laboració d'entitats ciutadanes, fomenten l'educació d'hàbits saludables i el desenvolupament de recursos i habilitats de les persones, educant estils de vida i reforçant l'acció comunitària. L'objectiu dels programes és construir salut més que ajudar a guarir malalties. La promoció de la salut és també el procés de capacitació de les persones per augmentar el control sobre la pròpia salut i millorar-la.

 

Els programes de salut comunitària i les activitats que s'organitzen estan dividits segons les diferents etapes de la vida de les persones. Així trobem:

 

Programa de salut materno-infantil, que té com a objectiu promocionar i fer el seguiment de la salut de la mare i l'infant, des d'abans del naixement fins a l'escolaritat.

 

1. Tallers pre- i post-part en equipaments municipals

2. Xerrades per a  famílies a Escoles Bressol Créixer en família 

 

Programa de salut escolar, que promou la salut dels nens i les nenes fins als 16 anys i que inclou activitats com: 

 

1. Programes i tallers preventius per educar en hàbits saludables i prevenir conductes de risc a l'educació  primària

2. Programa de salut bucodental

3. Jornades sobre diversos temes de salut  per a la comunitat escolar: Alumnes, pares i mares i/o professorat

4. Exposicions sobre temes de salut als equipaments municipals.

 

Programa de salut juvenil que promou i fa el seguiment de la salut de la persona durant les etapes de l'adolescència i joventut. Inclou diverses activitats com

 

1. Xerrades i col·loquis sobre temes de salut

2. Tallers de salut  preventius als centre educatius: drogodependències, alimentació, benestar emocional....

3. Exposicions sobre temes de salut a equipaments municipals.

4. El  Pla de prevenció de consums problemàtics i addiccions (substàncies i pantalles) 2018-21 amb l’objectiu prevenir i/o reduir el consum de drogues dels adolescents i joves de Mollet

5. Comptem amb el servei Spott Valles Oriental per fer detecció i tractament de consum de substàncies i abús de pantalles per a adolescents fins els 18 anys. El servei està ubicat a Can Lledó i funciona els divendres de 9 a 14 h. Podeu demanar hora a partir del correu spott@molletvalles.cat  

 

Programa de salut per a la població adulta i gran, que promou i fa el seguiment de la salut de les persones durant la vida adulta i la vellesa.

 

1. Cicle de xerrades Parlem de salut,un espai de trobada per donar i rebre informació sobre temes que fan referència a la salut  i al benestar de les persones. Les xerrades estan obertes a tothom i no cal inscripció.

2. Créixer en família Xerrades per a pares i maresa les escoles d'educació  primària i secundària, que es fan de forma coordinada amb l'Institut Municipal d'Educació  i Salut Pública als centres educatius de primària de la ciutat.

3. Programa de promoció d'una bona salut mental Cuidem-nosper reforçar els factors d'una bona salut mental a partir de tallers i cursos.

4. Promoció del document de voluntats anticipades, que inclou les instruccions de la persona que l'escriu sobre l'atenció sanitària que vol rebre si està en unes condicions en les que no pot expressar la seva voluntat al metge que l'atengui.

5. Formació en autoprotecció: Tallers per a la població de Ressuscitació cardio pulmonar (RCP) i ús del DEA (Desfibril·lador Automàtic) Pla d'autoprotecció

 

Els serveis municipals també organitzen activitats coincidint amb dates determinades, com els Dies Mundials de la Salut (7 d'abril), de la Fibromiàlgia (12 de maig), Sense Tabac (31 de maig), de la Salut Mental (10 d'octubre), del Càncer de Mama (19 d'octubre) o de la SIDA (1 de desembre).

 

 

Documents relacionats

Document Pla d'acció integrada - Alimentació i Salut (7.8 MB) - pdf

Entitats ciutadanes relacionades amb la salut

Entitats ciutadanes

Pàgines web relacionades

Respecte Animal

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès