Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Policia Municipal

La Policia Municipal de Mollet del Vallès

El telèfon 112 per a qualsevol urgència

El telèfon 112 centralitza totes les trucades d’urgència davant una situació de perill immediat: accidents, incendis, robatoris, agressions, violència, rescats i catàstrofes. La persona que atén la trucada posa en marxa immediatament un dispositiu per atendre la urgència sigui el tipus que sigui i el lloc on aquesta es produeixi. Activa també els serveis públics d’emergències sanitàries, els bombers, la policia local, els mossos d’esquadra, etc. El número 112 de trucades per a emergències és únic a tot l’àmbit europeu. Les persones sordes poden enviar un SMS al número 679 436 200 o un fax al 900 500 112.

Dones Policia 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès