Català | Castellano RSS

Paper i cartró

 

istockphoto 173762953 1024x1024

 

El paper i cartró representa aproximadament un 25% del pes de tots els nostres residus. És un material fàcilment reciclable, ja que se’n pot tornar a fer pasta de paper i reduir així el consum d’aigua, energia i matèries primeres. A part d’això, el paper i cartró pot generar problemes si es diposita en  abocadors i en consumeix molt d’espai, ja que és un material amb una densitat baixa. Per tots aquests motius, es dedica un gran esforç per a recollir-lo separadament.

 

A Mollet recollim aquesta fracció diferenciant el que és la recollida domiciliària amb contenidors a la via pública i la recollida porta a porta del paper i cartró procedent dels comerços.  Ambdues recollides les realitza el Consorci  per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental (CGVO)  http://www.cresidusvo.info/conres/portada/index.php. Així mateix I la gestió del material recollit per al seu reciclatge es fa en recuperadors propers a Mollet per tal de reduir l’impacte ambiental del transport (el 2020 : IRMASOL, LLORENS i SAICANATUR, S.L).

 

Per altra banda, també es recull els paper i cartró que es genera a les festes i actes públics, els que es generen en els mercats municipals i al mercat setmanal, així com el paper i cartró de les escoles i edificis públics.

 

 

Recollida amb el Contenidor Blau

 

36915

 

 

 

Diaris, revistes, llibretes, sobres, capses de cartró, envasos de paper, papers d'embolicar regals, la publicitat que trobem a les bústies, entre d'altres, s'han de dipositar al contenidor blau.

 

 

Sin titulo 2

 

 

 

Els materials que no s'accepten són el paper carbó, paper plastificat, cel·lofana, tovallons i paper de cuina usats, papers bruts, fotografies, cartró per begudes... També cal evitar el lliurament, sempre que sigui possible, d'espirals, clips, grapes...

 

 

 

 

Al municipi hi ha actualment distribuïts 207 contenidors destinats a la recollida de paper i cartró domiciliari entre els quals: 178 contenidors són de càrrega lateral, 6 contenidors tipus caixa metàl·lica o iglú i 23 contenidors soterrats. Això vol dir que hi ha 700.000 litres de contenidors per a la recollida domiciliària de paper i cartró.

 

 

 

La Recollida porta a porta de paper i cartró comercial

 

Tots els comerços o activitats comercials de la ciutat estan obligats a tenir una recollida especifica del paper i cartró, ja sigui adherint-se a la recollida en el circuit que ha creat l'Ajuntament de Mollet o bé contractant un servei propi amb un gestor privat i autoritzat per l’Agència de Residus de Catalunya. En el cas de no generar aquest tipus de residu els comerços poden sol·licitar la baixa del servei a l’Ajuntament de Mollet.

 

Degut al gran volum d'aquest residu, s'ha optat per a la recollida porta a porta amb un camió tipus compactador. Els comerciants tenen un horari i uns dies de recollida assignats que han de respectar, han de deixar, davant de l’establiment,  el cartró de les caixes ben plegat i, si els resulta més pràctic, poden disposar de contenidors pels residus de paper generats.

 

En qualsevol dels casos cal que el paper i cartró estigui lliure d’impropis (plàstics, llaunes, o altres residus). Des de l’Ajuntament i el CGRVO es realitzen les pertinents inspeccions per tal de garantir que el servei es realitza correctament.

 

 

 

El paper en dades

 

L’evolució de la recollida en els darrers anys ha estat la següent:

 

oie 2811232jDVrFSo12

 

 

El 2020 el paper i cartró recollit selectivament , representava més del 55% del paper i cartró que es genera a Mollet del Vallès. Tot i ser un bon percentatge, cal treballar per assolir l’objectiu marcat pel Plans sectorials del 60%  

 

 

Reconeixement a la feina feta

 

Pajaritas 1

 

L’any passat, la recollida de paper i cartró que es realitza a Mollet del Vallès va rebre la màxima distinció per part del programa Pajaritas Azules d’ASPAPEL, gràcies sobretot a la implicació de tota la ciutadania en la recollida selectiva. http://pajaritasazules.com/el-programa/

 

 

 

 

Documents Relacionats

Document Plànol de la ciutat amb punts de recollida de paper  (1.5 MB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès