Català | Castellano RSS

Gestió dels residus i Neteja viària

 (Cliqueu la imatge)

 

Sin titulo 9

 

 

Tipus de recollida segons el residu

 

Residus domèstics

 

Paper i cartró  

 

Voluminosos i trastos vells

 

Deixalleria

 

 

Gestió de Residus

 

Cada dia, cada habitant de Mollet, va produir el 2019, 1,12 kg de residus.

Per comparar les dades amb els últims resultats disponibles,  el 2019,  el valor de la generació de residus per habitant a  Catalunya va ser de 1,44 kg/habitant i dia, mentre que a Mollet del Vallès era de 1,12 Kg/hab./dia.

 

Nueva imagen

                       

La recollida selectiva de residus a la ciutat està al voltant del 38% del total de residus generats. A més, a la planta de gestió de la fracció resta (la del contenidor gris) es fa una selecció dels residus i es recupera un 6% més de material. De manera que podem dir que la recollida selectiva a Mollet del Vallès està al voltant del 42%

 

Per continuar millorant la gestió dels residus i reduir la quantitat i l'impacte mediambiental, es treballa en les línies següents:

  • Augmentar la quantitat de residus que es recullen de manera selectiva. Hi ha en marxa l’estudi de diversos projectes relacionats amb la identificació d’usuaris, pagament per generació i àrees emergents
  • Millorar la qualitat dels residus recollits selectivament, amb noves recollides porta a porta, minideixalleries i projectes d’autocompostatge
  • Reduir el total de residus generats a través diverses iniciatives definides al Pla Local de Prevenció de Residus (PLPR)
  • Optimitzar els processos per reduir costos ambientals i econòmics

 

Els objectius en la gestió de residus a Mollet del Vallès són:

  • Incrementar fins a un 60% la recollida selectiva en els propers dos o tres anys
  • Mantenir per sota el 7,5% els impropis, és a dir, aquells residus que no estan correctament separats.
  • Reduir el residu global generat un 15% en els propers anys.
  • Reduir els costos de la recollida de residus i la seva gestió, i traslladar aquest estalvi al què paga el ciutadà, implantant un  Pagament per Generació.

 

Els residus que generem a Mollet 

 

Cada any es generen al voltant de 20.000 tones de residus, el què equival a més de 2.000 camions plens d'escombraries a l'any, o sigui uns 6 camions al dia.

Dades total de residus, incloent Deixalleria i altres residus com els de la neteja viària o runes de les obres municipals, generades a Mollet del Vallès (hi manquen els residus recollits per gestors privats):

 

0002 

En verd, residus reciclats/recuperats/valoritzats

En blau, residus que en part són reciclats/recuperats/valoritzats o tractats com a rebuig

En vermell , residus tractats com a rebuig. La fracció resta, però té un procés de triatge a la planta de Mataró i posteriorment una recuperació energètica amb la incineració dels residus

 

Principals dades de recollida selectiva 

00021

 

 

 

Valors de la fracció resta i evolució

0003

 

 

On i com recollim els residus

 

 Sin titulo1

 

 

Reconeixements a Mollet de l’Agència de Residus de Catalunya

 

DIPLOMA EWWR2021 page 0001

 

 

 

Diploma EWWR2020 page 0001

 

 

Agencia de Residus de Catalunya

 

 

Neteja viària 

 

3494

 

Els Serveis Municipals de Neteja "fan dissabte" als barris de la ciutat

Des de 2016, els serveis municipals de neteja de l'Ajuntament de Mollet amplien el servei i actuen de forma intensiva cada dissabte a un barri de la ciutat.

El "Fem dissabte"  consisteix en actuar de forma intensiva en la neteja d'una zona concreta o un barri de la ciutat i es fa amb més mitjans dels habituals.

 

imageonline co merged image 6

 

En concret, les tasques de neteja les realitzen entre 2 i 3 equips mixtes, 2 equips mecànics, un camió cisterna de aiguabatre per retirar els residus de les voreres, calçades o sota els cotxes, i diversos vehicles motoritzats amb la caixa oberta. També es fa un repàs exhaustiu de recollida de voluminosos i de fulles.

 

Not vehiclesnetejaMollet

Mollet+Net

 

 

Pla Local de Prevenció de Residus (PLPR) de Mollet del Vallès

Document PLPR (3.4 MB) - pdf

Document Comparativa generació de residus  (267 KB) - pdf

Document Resultats enquesta ciutadana  (145 KB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès