Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Habitatge Subvenció IBI per a habitatges amb lloguer social

Subvenció IBI per a habitatges amb lloguer social

AJUTS ECONÒMICS PER A LES PERSONES PROPIETÀRIES D’HABITATGES QUE OFEREIXEN LLOGUER SOCIAL

L’objecte d’aquest ajut és subvencionar una part de l’impost sobre béns immobles IBI d’aquells habitatges que hagin fet un contractes amb lloguer social.

La finalitat és contribuir a la mobilització de l’habitatge desocupat i a l’ampliació de l’oferta d’habitatge de lloguer assequible, ja sigui pels propietaris que hagin posat un habitatge a la Borsa de lloguer municipal o pels propietaris d’habitatges que facin lloguers privats per sota dels preus de l’índex de referència preus lloguer.

 

Convocatòries

La convocatòria serà anual i caldrà formalitzar la sol·licitud específica en termini a través de la seu electrònica o presencialment a l’oficina d’atenció al ciutadà OAC.


Per fer el tràmit:

https://seuelectronica.molletvalles.cat/eseu/web/guest/tramits/-/asset_publisher/dIm4/content/subvencio-de-l-impost-de-bens-immobles-per-a-titulars-d%E2%80%99habitatges-oferts-per-a-lloguer-social

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès