Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Habitatge Subvenció del BO lloguer jove. CONVOCATÒRIA TANCADA

Subvenció del BO lloguer jove. CONVOCATÒRIA TANCADA

userlmn a82b9ea2e0b9ad90665488a51b379992 

Es tracta de subvencions per facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o cessió d’ús a persones joves amb escassos mitjans econòmics.

Les sol·licituds es tramiten i resolen per ordre de presentació al registre (telemàtic o presencial), sempre que la sol·licitud i la documentació estiguin completes i fins a l'esgotament del finançament disponible.

En cas que sigui necessària l'esmena de la sol·licitud, s'ha d'entendre com a data de presentació quan es disposi de tota la documentació exigida.

 

TRÀMIT PREFERIBLEMENT TELEMÀTIC   

 

Manual de suport amb explicació per omplir el formulari de sol·licitud electrònica 

Cliqueu AQUÍ

Per fer aquest tràmit necessiteu tenir una identificació electrònica  (idCAT Mòbil, idCAT Certificat, DNI electrònic) podeu consultar aquí com tramitar identificació idCAT mòbil.

 

TRÀMIT PRESENCIAL

 

Caldrà sol·licitar cita prèvia específica  

Cliqueu AQUÍ

 

INFORMACIÓ GENERAL

 

Tota la informació al web de la Generalitat

Cliqueu AQUÍ

Preguntes freqüents Bo Jove

Preguntes freqüents Bo Jove un cop s’ha presentat la sol·licitud electrònicament

 

DOCUMENTACIÓ QUE CALDRÀ ADJUNTAR A LA SOL.LICITUD

 

Tràmit presencial: Sol·licitud emplenada amb els desplegables que hi ha  i signar-la.

Cliqueu AQUÍ

DNI o NIE del sol·licitant i membres de la unitat de convivència.

Llibre de família, si escau.

Contracte de lloguer o contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.

Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.

Sol·licitud de transferència bancària SEPA o bé certificat de titularitat de compte bancari.

Cliqueu AQUÍ

En cas que calgui, declaració responsable d’ingressos.

Cliqueu AQUÍ

 

CONTACTES

 

Telèfons

649 61 19 24    /      659 30 39 45       /      676 10 17 42

93 571 95 00    /    extensions 9622    /     9619   /   9575

 

WhatsApp: 630 18 90 16

 

Adreça electrònica bhabitatge@molletvalles.cat  

 

VÍDEO EXPLICATIU

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès