Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Habitatge Registre sol·licitants habitatge protecció oficial

Registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial (RSHPO)

El Registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial és un registre municipal de les persones de Mollet que tenen necessitat d'habitatge. Les persones inscrites al registre podran optar a un habitatge protegit, a un habitatge de la Borsa de lloguer o ser adjudicataris d'un habitatge en lloguer social.  

Reglament del Registre

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès