RSS
Serveis a Mollet Educació Noves Oportunitats Educatives NOE 4.10

Noves Oportunitats Educatives NOE 4.10

 Programa NOE4.10 2022

 

Mollet del Vallès, és un dels municipis que forma part del pilotatge del programa NOE 4.10 de la Diputació de Barcelona, per lluitar contra l’abandonament escolar prematur a través de l’acompanyament i orientació, fomentant noves oportunitats educatives en el context més immediat del o la jove.

La prevenció, detecció i tractament de l’abandonament escolar, es un repte a abordar de manera coordinada entre els diferents equipaments, agents i serveis municipals per vertebrar i universalitzar la lluita contra aquest fenomen.

Des de la Diputació de Barcelona conjuntament amb els ens locals, es delimiten els següents objectius operatius a complimentar, durant la fase del pilotatge emmarcada fins al 2023:

 

1200 1565344408photo 1550202256 47e53ffabc9 copia

  1. Reduir el risc d'abandonament escolar prematur (AEP) mitjançant un sistema integral i longitudinal d'orientació i acompanyament amb el suport tecnològic compartit que vertebri i universalitzi la informació de la població jove de 16 a 24 anys en risc a escala local.
  2. Augmentar el potencial dels contextos locals per lluitar contra l’abandonament escolar prematur.
  3. Millorar l'equitat educativa mitjançant una resposta focalitzada en els i les joves més vulnerables.
  4. Fomentar en la població juvenil la socialització, l’autonomia i la vinculació amb el seu entorn a través dels equipaments juvenils.

 

El projecte NOE 4.10, proposa ésser una estratègia per incidir en la reducció de l’abandonament escolar prematur i augmentar les oportunitats educatives de la població jove de 16 a 24 anys del municipi.

 

20782 122442b101224bcdbb3e911ab82b49cc

 

Durant aquest curs acadèmic, 2021-2022, s’ha consolidat la xarxa de treball municipal, liderada per Educació i conformada per representants de Joventut, Serveis Socials, EMFO i Promoció Econòmica.

 

Xarxa Interprofessional II2

 

La constitució de la xarxa interprofessional d’oportunitats educatives, formada principalment per tots els perfils professionals del territori que treballen amb població de 16 a 24 anys, ha focalitzat el treball per l’elaboració d’un relat compartit sobre l’AEP al municipi de Mollet i enfortiment dels espais de treball interprofessionals existents, per tal de dimensionar el fenomen i consolidar estratègies a escala local.

 

 

En aquest context, la xarxa interprofessional, que es reuneix mensualment, està treballant en la taxonomia 16-24 anys dels i les joves de Mollet del Vallès, per tal d’identificar els perfils d’intervenció i el dimensionament de col·lectius. La finalitat d’aquest àmbit es disposar d’informació útil, precisa i actualitzada per tal d’establir mecanismes per al seguiment dels diversos perfils i projectar línies d’intervenció atenent no només a la població diana referenciada, sinó als recursos i agents vinculats al municipi.

 

Webs d'interès

 

(Cliqueu les imatges)

 

Sin titulo430Butll255 regidors NOE6

 

 

 

 

 

 

Documents d'interès

 

Jornada Noe 4.10. Conclussions generals Desafiaments Xarxes Professionals  

 

Notícies relacionades

 

Mollet posa en marxa l’Oficina d’Orientació Jove

 

inauguracio oficina jove2

 

 

 

 

 

 

 

 

Jornada Diputació de Barcelona  

 

Foto grup Jornada DIBA

 

 

 

 

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès