RSS
Serveis a Mollet Educació Mollet Ciutat Educadora

Mollet Ciutat Educadora

 ciutat educadora

 

El concepte de ciutat educadora és aquella ciutat que té els seus habitants com a membres partícips i integrants de la seva comunitat. És la ciutat que entén que no solament educa l'escola sinó que també tots els agents
que la conformen ho fan. El temps lliure, el temps d'oci, les relacions personals, les relacions amb les administracions... tot pot ser integrador i formatiu.

ciutatseducadoresweb

 

Una ciutat educadora és la que té personalitat pròpia i que valora i respecta als seus ciutadans sigui quina sigui la seva tendència, formació, religió, edat o gènere.La ciutat educadora, evidentment dóna prioritat als infants i joves, però també incorpora als adults en una formació que ajuda a relacionar-se i realitzar-se com a persones.

clock 102060 960 722


 
Les persones que reben coneixements al llarg de tota la vida acaben desenvolupant el propi potencial humà d'expressió i afirmació, són persones participatives i crítiques i aportaran sentit al concepte d'associació.
 

 

La ciutat educadora és la que promou condicions de plena igualtat per que totes i tots els ciutadanes puguin sentir-se respectats i ser respectuosos, capaços de dialogar, i conjugar tots els factors possibles per tal que es puguin construir-se, ciutat a ciutat una societat del coneixement sense cap tipus d'exclusions.

 

 

expos accioneslocales

 

 

Objectius

 

SORTIDA AL CARRER

 

 

numbers 40904 341

 

 Promoure el compliment dels principis de la Carta de Ciutats Educadores

numbers 40904 345

           

                    Aprofundir en el discurs de Ciutats Educadores i promoure les seves concrecions directes

 

 numbers 40904 342

Posar en marxa processos de col·laboració, co-creació, i co-participació, en els quals estigui present la diversitat de col·lectius que integren la ciutat. Escoltar a la Ciutat per transformar-la. 

numbers 40904 346

 

                                                       Fomentar el treball en xarxa de totes les institucions i entitats de la ciutat

 

numbers 40904 343

 

Participar i cooperar activament en projectes i intercanvis d'experiències amb grups i institucions amb interessos comuns

 

 numbers 40904 340

                                                                           Impulsar col·laboracions i accions concretes entre les ciutats

 

 numbers 40904 351

Influir en el procés de presa de decisions dels governs i de les institucions internacionals en qüestions d'interès per a les Ciutats Educadores

 

numbers 40904 350 

                                                    Dialogar i col·laborar amb diferents organismes nacionals i internacionals

 

 

Apartats i accions 

 (cliqueu la imatge)

banner 916673 960 723

 

Principis de la carta de ciutats educadores

(cliqueu la imatge)

Butll184 Dia Ciutat Educadora 2017 DEF

 

Carta de ciutats educadores en diferents idiomes  

(cliqueu la imatge)

 hqdefault

 

Associació internacional de Ciutats Educadores

(cliqueu la imatge)

Sin titulo20

 

Dia Internacional de la Ciutat Educadora

(cliqueu la imatge)

Dia internacional CAT 604x270

 

 Guia metodològica de les ciutats educadores

 

 

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès