Català | Castellano RSS

Oficina Municipal d'Informació al Consumidor

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor (OMIC) és un servei de l'Ajuntament de Mollet del Vallès per ajudar els consumidors i usuaris a defensar els seus drets. Les seves actuacions es concreten en:
  • Informar i orientar els consumidors sobre l'exercici dels seus drets 
  • Rebre denúncies i reclamacions dels consumidors 
  • Educació i formació en matèria de consum
 
L'OMIC no és competent quan:
Es tracta de temes que no són de consum el reclamat és un particular, que no actua com empresari; es tracta de relacions entre propietaris d'habitatges; es tracta de relacions amb l'Administració pública (impostos, multes...).
 
Qui pot adreçar-se a l'OMIC?
Totes les persones en la seva condició d'usuaris o consumidors. Les empreses i professionals estan exclosos d'aquesta condició (només si reclamen per un servei com a consumidors finals, és a dir, que no utilitzin el servei per a la venda o compra d'un component, producte o servei que es ven). Els llogaters i propietaris de locals comercials tampoc tenen la condició de consumidors. L'OMIC de l'Ajuntament de Mollet només és competent en temes de consum quan consumidor o reclamat pertanyen a aquest municipi.
 
Com es pot fer una consulta de consum?
Us heu d'adreçar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (plaça Major, 1), en el seu horari habitual. Si cal atenció més individualitzada, us adreçaran al personal especialitzat de consum o a l'assessor jurídic. També podeu utilitzar la seu electrònica.
 
On es pot presentar una denúncia o una reclamació de consum?
Cal que us adreceu a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), en horari habitual. Si feu la denúncia o reclamació per correu postal, caldrà trametre l'original del document signat a l'OMIC, amb una fotocòpia de la documentació relacionada amb el tema.
 
Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. Ajuntament de Mollet del Vallès
Plaça Major, 1 (Casa de la Vila)
08100 Mollet del Vallès
Telèfon directe 93 571 95 00, extensió 9828
Horari d'atenció personalitzada: dilluns a divendres, de 10 a 13 h
durant el mes d'agost l'oficina està tancada
 
Com es pot presentar una denúncia o una reclamació de consum?
Podeu utilitzar el model de sol·licitud que trobareu a la seu electrònica i adjuntar-hi:
  1. Motiu de la reclamació 
  2. Nom, cognoms, adreça, codi postal, municipi i telèfon del reclamant 
  3. Nom, adreça, codi postal, municipi i telèfon de l'empresa o professional reclamats 
  4. Pretensió que es vol aconseguir 
  5. Fotocòpia de tota la documentació relacionada amb el tema (factura, rebut, etc.)
Abans de presentar una reclamació és important que la persona reclamant hagi intentat solucionar el problema amb l'empresa sense resultat. El fet de presentar una reclamació i que s'accepti no suposa que la persona reclamant tingui raó o que l'Ajuntament tingui la competència per resoldre-la. La reclamació serà estudiada i es procedirà d'acord amb la legislació vigent; s?informarà per carta a la persona interessada dels tràmits que es facin en cada moment. Les denúncies i reclamacions han de presentar-se en el municipi de residència de la persona que fa la gestió o en el que està domiciliada l'empresa o l'establiment denunciat.

 

 

                     

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès