RSS
L'Ajuntament Retiment de comptes

Retiment de comptes

La rendició de comptes és un espai d'interlocució entre els servidors públics i la ciutadania. Té com a finalitat generar transparència, condicions de confiança entre governants i ciutadans i garantir l'exercici de l’avaluació dels serveis i de les polítiques públiques de l’Ajuntament.

Els mecanismes de rendició de comptes permeten als ciutadans, organitzacions i institucions, obtenir amb major facilitat informació sobre la gestió de les entitats públiques i els seus resultats, generant major transparència i permetent al seu torn que les administracions prenguin millors decisions incrementant l'efectivitat i legitimitat del seu exercici.

El retiment de comptes i l’assumpció de responsabilitat davant els ciutadans derivada de les decisions adoptades és un dels principis en els quals es fonamenta el govern obert.

 

Avaluació de serveis

 

Avaluació Qualitat de Serveis 2020

Informe sobre queixes i suggeriments 2020

Avaluació de la Carta de serveis del Síndic Personer. Any 2020

Avaluació del grau d'acompliment de la carta de serveis d'atenció ciutadana. Any 2020

Enquesta de Valoració Ciutadana dels Serveis Municipals. Any 2017 

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès