Català | Castellano RSS

Convocatòria de sessió del Ple de l'Ajuntament

Les sessions del Ple de l'Ajuntament es fan de manera habitual el darrer dilluns de mes, excepte el mes d'agost. Les convocatòries extraordinàries es convoquen d'acord al que estableix el Reglament orgànic municipal. Les sessions són públiques i l'assistència lliure.

Propera convocatòria

Ple de l'Ajuntament

1a convocatòria: 26 de gener de 2015  19.00 h

Ordre del dia:
1. Aprovació de les actes de la sessió ordinària de 15 de desembre de 2014 i de les sessions extraordinàries de 15 i 19 de desembre de 2014
2. Donar compte dels informes de morositat corresponents al quart trimestre de 2014
3. Donar compte del decret d'Alcaldia de pròrroga del Pressupost de 2014
4. Aprovació definitiva del Pressupost municipal de 2015
5. Denúncia del conveni de col?laboració en matèria de gestió cadastral
6. Declaració d'obres d'especial interès i utilitat pel municipi
7. Aprovació d'una proposta d'acord de rebuig al terrorisme i per la convivència i la condemna dels atemptats de París
8. Aprovació d'una proposta en relació a la neteja dels espais públics de la ciutat
9. Aprovació d'una proposta en defensa dels afectats/des per hepatitis C i del seu dret a rebre tractament en el sistema sanitari públic
10. Mocions d'urgència
11. Precs i preguntes


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès