Català | Castellano RSS

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l'òrgan col·legiat de govern executiu municipal i està formada per l'alcalde i cinc regidors i regidores, que són els anomenats tinent o tinenta d'alcaldia. Els membres de la Junta són els col·laboradors immediats, directes i permanents de l'alcalde, que els nomena i revoca lliurement d'entre els regidors. Substitueixen l'alcalde/ssa quan es troba absent/a i exerceixen les atribucions que els delega. La Junta de Govern Local es reuneix cada setmana.
 

Membres de la Junta de Govern Local:

 
Mireia Dionisio Calé, alcaldessa 

Raúl Broto Cervera, 1r tinent d'alcaldessa

Núria Muñoz Herrera, 2a tinent d'alcaldessa

Mercè Pérez Piedrafita, 3a tinent d'alcaldessa

Ana María Díaz Aranda, 4a tinent d'alcaldessa

Josep Monràs i Galindo, 5è tinent d'alcaldessa

Alberto Murillo Solís, 6è tinent d'alcaldessa

Juanjo Baños González, 7è tinent d'alcaldessa

Juan Ignacio Torrecilla Benítez, 8è tinent d'alcaldessa

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès