Català | Castellano RSS

La Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és l'òrgan col·legiat de govern executiu municipal i està formada per l'alcalde i cinc regidors i regidores, que són els anomenats tinent o tinenta d'alcaldia. Els membres de la Junta són els col·laboradors immediats, directes i permanents de l'alcalde, que els nomena i revoca lliurement d'entre els regidors. Substitueixen l'alcalde quan aquest es troba absent i exerceixen les atribucions que els delega. La Junta de Govern Local es reuneix cada setmana.
 
Membres de la Junta de Govern Local:
Josep Monràs i Galindo, Alcalde
Mireia Dionisio Calé, Primera tinenta d'Alcaldia
Xavier Buzón Juan, Segon tinent d'alcaldia
Mercè Pèrez Piedrafita, Tercera tinenta d'Alcaldia
Raúl Broto Cervera, Quart tinent d'Alcaldia
Ana María Díaz Aranda, Cinquena tinenta d'Alcaldia

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès