Català | Castellano RSS

Al vostre costat

Els molletans podem estar ben orgullosos de demostrar que es pot lluitar contra la crisi econòmica sense deixar d'estar al costat de les persones que més ens necessiten. Avui som un dels municipis capdavanters en ajuts socials, amb més programes de suport, comptem amb un ampli de serveis públics en educació,  música, dansa, inserció laboral, discapacitats que contribueixen a mantenir el balanç social per sobre de la  visió econòmica. Generem oportunitats en temps de crisi i això és estar al costat de les persones.
 
Com també ho és vetllar per continuar treballant amb la PAH de Mollet perquè els ciutadans amb menys recursos puguin accedir a un habitatge digne. A més de disposar de Serveis de Mediació que han ajudat, l'any 2013, a 130 famílies a tenir un habitatge de lloguer social i de treballar per arribar a acords perquè els habitatges buits dels que disposa la Generalitat i Catalunya Caixa es puguin destinar a lloguer social. Aquesta forma d'actuar, oblidada a altres llocs i que no consisteix en res més que en mirar les persones als ulls i posar els seus interessos per damunt de tot, segueix sent aquí, a Mollet, una realitat, que molt lluny de llastrar-nos, el que fa és obrir-nos nous camins d'esperança.
 
Al menys això és el que diuen els diagnòstics fets per experts de la Universitat Politècnica de Catalunya, que destaquen el potencial futur d'una ciutat que com la nostra, ha estat capaç de convertir-se en un espai amb una gran centralitat metropolitana, que ha sabut mantenir la seva activitat econòmica, i tot això oferint serveis propis d'una capital, com queda reflectit en els sectors del comerç, l'educació, l'administració i els serveis.
 
Però encara ens queda molta feina a fer. Hem d'aconseguir que Mollet arribi a prémer tot els nostres recursos, que en són molts. Tenim la gent, tenim l'energia, tenim la voluntat i tenim un model adequat de ciutat. Ara el que ens cal és tenir l'esperit necessari de diàleg que ens obri la porta a noves inversions per part de les empreses privades que generin ocupació, però també amb les altres administracions per seguir creant infraestructures i aconseguir inversions que ens segueixin fent atractius. ? 
 
Josep Monràs i Galindo
?Alcalde

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès