Català | Castellano RSS
Actualitat

Cercador

Menú

Mollet del Vallès lidera la recollida selectiva de residus a la comarca

13/03/2012

Medi Ambient

Segons la memòria del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, Mollet té una de les xifres de generació de residus per càpita més baixes de Catalunya.

Mollet del Vallès lidera la recollida selectiva de residus a la comarca
Contenidors de recollida selectiva

Des de 2005, tan a la comarca com a Mollet, hi ha hagut un augment constant de la recollida selectiva de residus. Concretament, hi ha hagut un increment de més del 50% en la recollida de la fracció orgànica i de paper i cartró, del 100 % del vidre, i de gairebé el 300% dels envasos.

A diferència d’algunes dades a nivell comarcal, a Mollet aquests augments han estat continus durant els darrers 6 anys, a excepció del paper i cartró, el qual ha disminuït lleugerament el 2011 per factors externs al servei de recollida. Tot i això, aquesta baixada ha estat més acusada a nivell comarcal que a Mollet.

Així doncs, a Mollet la quantitat de rebuig (allò que es recull en el contenidor gris) ha disminuït més d’un 20% i la de recollida selectiva ja supera àmpliament el 35%. A més, la ciutat supera el percentatge de recollida de les diferents fraccions, si ho comparem amb la mitjana comarcal informada pel Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental.

Una altra dada molt positiva de Mollet és la ràtio de generació de residus per càpita, que és una de les més baixes de Catalunya. Aproximadament, cada ciutadà de Mollet fa 1,1 quilos de residus al dia, mentre que la mitjana comarcal és de 1,28 quilos i la de Catalunya superava els 1,4 quilos l’any 2010.

Totes aquestes dades, han estat possibles gràcies a la implicació creixent de la ciutadania amb la recollida selectiva. A més, l’Ajuntament, ha augmentat les àrees de recollida selectiva, de 90 a més de 170, ha reduït els contenidors de rebuig i ha col·locat àrees de contenidors soterrats.

Per una altra banda, s’han fet campanyes de sensibilització a comerços, a les escoles i als ciutadans en general, a més de consolidar la rebaixa de la factura per a la recollida d’escombraries amb un 10% de descompte per als usuaris de la Deixalleria mòbil i la Deixalleria de Can Ros.


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès