Català | Castellano RSS
Actualitat

Cercador

Menú

EMFO dóna suport a treballadors i empreses per sol·licitar subvencions

18/11/2011

Actualitat

L'empresa municipal EMFO recorda que s'ha obert la convocatòria per sol·licitar subvencions per a la contractació de persones a l'atur amb formació ocupacional, termini que finalitza a final de mes.

El 17 de novembre s’ha obert la convocatòria per a l’any 2011 per a la concessió d’ajuts a empreses de menys de 25 treballadors per al foment de la contractació de persones aturades amb formació ocupacional realitzada i subvencionada pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). La finalitat de la subvenció és impulsar la creació d’ocupació, millorar l’estabilitat i qualitat en el treball i impulsar les empreses de qualsevol dimensió que contractin nou personal.
 
L’Empresa Municipal per la Formació Ocupacional i l’Ocupació (EMFO) recorda a les persones que compleixin el perfil (aturades que han realitzat formació ocupacional del SOC) que poden adreçar-se a les seves oficines per poder participar en els processos de selecció dins d’aquesta nova oportunitat laboral.
 
Pel que fa a les empreses, EMFO facilita la tasca de selecció de les persones beneficiàries d’aquest ajut, de tal manera que l’empresa contractant només ha de tramitar la sol·licitud per a la concessió de la subvenció.
 
Poden ser beneficiàries d’aquest ajut:
  • Empreses de menys de 25 treballadors
  • Empreses que contractin persones aturades que constin inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació
  • Persones no ocupades com a mínim 12 mesos dintre dels 18 mesos anteriors a la contractació
  • Persones aturades que hagin realitzat i finalitzat un curs de formació ocupacional subvencionat pel SOC
Pel que fa a l’import de les subvencions:
  • Contractació d’un mes: 600 euros per persona contractada a temps complert
  • Contractació de dos mesos: 1.300 euros per persona contractada a temps complert
  • Contractació de tres mesos o més: 2100 euros per persona contractada a temps complert 
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 de novembre de 2011.

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès