Català | Castellano RSS
Actualitat

Cercador

Menú

Mollet aprova les ordenances i preus públics amb una clara contenció fiscal

14/11/2011

Economia

Es caracteritzen per un esforç de contenció fiscal i d’aplicar una fiscalitat justa, ja que se situen molt per sota de l’IPC a Catalunya i s'acompanyen de nombroses bonificacions.

El Ple de l’Ajuntament de Mollet ha aprovat les ordenances fiscals i preus públics per al 2012, amb només els vots en contra del PP. La resta de grups a l’oposició (CiU, ICV-EUiA i Ara Mollet-ERC) s’hi han abstingut, cosa que ha facilitat al govern l’aprovació de les taxes, ordenances i preus públics que s’aplicaran a partir de l’1 de gener de 2012.

Factura fiscal per sota de l’IPC
En l’anomenada factura fiscal, formada pels impostos municipals que paga la majoria de famílies (IBI, impost de vehicles, taxa d’aigua i taxa d’escombraries) s’aplicarà només un 2,76%, quan l’IPC a Catalunya és del 3,2%. Això suposa una diferència mensual de només 1,94 euros respecte el que es pagava el 2011.

Les taxes que sí s’apujaran notablement respecte del 2011 són les de les escoles bressol i l’Escola Municipal de Música. En aquest cas, l’Ajuntament manté la seva aportació però, fruit de les retallades en les subvencions de la Generalitat, les famílies hauran d’assumir un augment de la taxa de 18,5 euros mensuals.

Aquest augment es produirà a partir de l’1 de gener de 2012, per tant, l’Ajuntament assumeix el cost de la retallada de la Generalitat referent al curs passat i als primers mesos del curs actual. En els casos de les famílies amb menys recursos o en situació d’atur, l’Ajuntament es farà càrrec de la subvenció que fins ara també aportava la Generalitat.
 
L’Ajuntament només s’aplicarà un 1,75% de diferència, molt per sota de l’IPC, en l’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE). Pel que fa a les zones blaves, es congelaran les de l’entorn de l’Hospital i s’aplicarà un 3% a les de la resta de la ciutat, on es continuarà aplicant la bonificació del 45% de l’import en els 10 primers minuts d’estacionament i la gratuïtat dels primers 15 minuts per als residents a Mollet.

Política de bonificacions segons renda familiar
En època de dificultats econòmiques, el govern municipal ha ampliat el llistat de bonificacions per ajudar les famílies amb rendes més baixes a fer front als impostos. Així, Mollet disposa d’un llistat amb més de 100 bonificacions en funció de la renda dels contribuents.

A més a més, s’han creat noves bonificacions. D’una banda, les anomenades “bonificacions verdes”, per afavorir la implantació d’energies renovables, s’amplien a partir del 2012, amb la bonificació del 75% de l’impost de construcció per obres de millora de l’estalvi energètic o instal•lació d’energies renovables. Des del 2011, l’impost sobre vehicles elèctrics té una bonificació del 100%, i del 50% en el cas dels vehicles híbrids.

També s’ha creat una nova bonificació adreçada a emprenedors del 50% de la taxa d’obertura de nova activitat, per a aquelles persones emprenedores que estiguin a l’atur o que presentin un certificat de viabilitat del seu projecte expedit per EMFO (l’Empresa Municipal per la Formació Ocupacional i l’Ocupació).

 


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès