Català | Castellano RSS
Actualitat Notícies

Cercador

Menú

Obres de millora a les canonades d’aigua al barri d’El Calderí

06/02/2020

Avisos

Arran de les avaries que han afectat el servei d’aigua del carrer La Plana darrerament i per a solucionar-ho definitivament, s’ha optat per substituir les tres canonades que donen servei en aquest carrer, dues que alimenten les escomeses i una que forma part de la xarxa de distribució general.

Per aquest motiu, i per evitar futures avaries, dilluns vinent començaran les tasques de substitució de les canonades que abasteixen l’avinguda de Burgos des de Martí l’Humà fins al carrer la Plana i carrer la Plana a les dues bandes.

Així mateix, seguint amb la política de millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable, aprofitant aquests treballs, s’efectuaran diverses millores com la interconnexió de les dues canonades i la instal·lació de diverses vàlvules que a garanteixin que en cas de futures avaries, el nombre d’abonats afectats serà molt menor.

Està previst que les obres durin dos mesos aproximadament i durant aquest temps, l’Ajuntament anirà informant puntualment als veïns i veïnes afectats dels talls d’aigua programats que caldrà fer mentre durin les obres de substitució per estalviar-los molèsties. 

Aquests treballs significaran la renovació de més de 400 metres de canonada i tindran un cost aproximat de 150.000 €. Aprofitant aquests treballs també es realitzaran millores d’accessibilitat al pas de vianants del semàfor del carrer la Plana.

 


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès