Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Síndic Personer

Síndic Personer

baner Sindic 2021

 

 

banner correu sindic

 

La institució del Síndic Personer fou creada pels nostres avantpassats molletans durant la primera meitat del segle XVIII amb la finalitat de controlar i fiscalitzar les activitats dels regidors i alcaldes i defensar els interessos del veïnat arran de les reformes reaccionàries del Decret de Nova Planta. Aquesta figura va desaparèixer al cap d'uns seixanta anys, quan les lleis municipals es van vincular a les institucions democràtiques. Ara, al cap de 200 anys, s'ha recuperat aquesta figura amb un sentit molt diferent del de llavors: el de reforçar la democràcia.


El Reglament Orgànic Municipal preveu la Institució del Síndic Personer per supervisar l'actuació de l'Administració Municipal, tot defensant els drets fonamentals i les llibertats públiques (articles 14 al 29 de la Constitució espanyola).

QUI ÉS?

Actualment el Síndic és Salvador Rovirosa Olivé qui va prendre possessió del càrrec pels propers cinc anys en un Ple extraordinari celebrat el 15 de març de 2021 a l'Ajuntament de Mollet. Des que l'Ajuntament va recuperar la seva figura l'any 2003, han estat síndics Francisco Amaya (2003-2008), Vicenç Vilà (2009 - 2015) i Lluís Martínez Camps (2015-2020).

QUÈ FA?

Resol situacions que no s'hagin solucionat per la via habitual en assumptes que són competència de l'Ajuntament (també dels organismes autònoms i les empreses municipals). Per tant, només es pot acudir al Síndic quan no s'hagi obtingut resposta d'un procediment o quan la resposta no hagi estat satisfactòria. El Síndic vetlla perquè l'Administració municipal resolgui, en el temps i en la forma legal prevista, les sol·licituds i els recursos que li hagin estat formulats. El Síndic pot fer advertiments, recomanacions, suggeriments, recordatoris i recomanar la modificació de normes a l'Ajuntament.

QUI POT PRESENTAR QUEIXES?

Tots els veïns i veïnes de Mollet del Vallès.

QUINES QUEIXES NO S'ADMETEN?

Les que no siguin de persones empadronades a Mollet, les que no tinguin relació amb l'Administració municipal o amb les seves competències, les anònimes, les formulades amb mala fe, les que no es refereixen a drets fonamentals o llibertats públiques, les que no estan suficientment fonamentades, les que perjudiquin a terceres persones, les que estiguin pendents de resolució judicial i les que faci més d'un any del fet que les va motivar.

COM HAN DE PRESENTAR-SE LES QUEIXES?

S'hauran de presentar per escrit, imprimint i emplenant un formulari amb les dades personals i de contacte de la persona o col·lectiu, explicant el motiu i les accions fetes en relació amb la queixa i s'hi ha hagut resposta o no des de l'Ajuntament.

ON HAN DE PRESENTAR-SE?

Es poden presentar a través de la seu electrònica; mitjançant correu electrònic o presencialment a l’Ajuntament (pl. Major, 1) de 9 a 14 h, de dilluns a divendres.

QUIN COST TÉ?

És un servei gratuït.

ADREÇA I HORARIS

Cal demanar cita prèvia al telèfon 93 544 00 71 o per correu electrònic a sindicpersoner@molletvalles.cat 

Oficina del Síndic Personer
Carrer Comte d'Urgell, 26 (Masia de Can Lledó)
08100 Mollet del Vallès
Telèfon 93 544 00 71
Adreça electrònica: sindicpersoner@molletvalles.cat

 

Informe 2021

userlmn c1775d0b303ec7b4421fcd266b1bf1e1

 

 

 

 

 

 Memòria 2021 (Cliqueu la imatge)

 

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès