RSS

Protocol d'actuació davant agressions sexistes

L'Ajuntament de Mollet està treballant en l'elaboració d'un protocol d'actuació davant les agressions sexistes, siguin verbals o físiques, per motiu de gènere, identitat o orientació sexual en espais festius de Mollet.

La metodologia per al procés d'elaboració es fonamenta en la promoció de la participació ciutadana. En el marc de la fase de diagnosi, s'està fent un estudi per entendre com funcionen les violències sexuals en diferents espais festius de Mollet (festa major, festes populars, locals d'oci privat i espais festius en sentit ampli). Aquesta recerca aportarà informació rellevant per a l'elaboració del protocol.

Respon el qüestionari! La teva experiència ens interessa (data límit 24 de maig)

 

Per aquest motiu, s'ha elaborat, conjuntament amb l'Observatori Noctàmbul@s, un qüestionari. Per respondre'l cal tenir un mínim de 16 anys i viure o moure's per Mollet. Si vols aportar informació sobre les teves experiències i vivències relacionades amb les situacions d'assetjament, abús o agressions sexuals en contextos d'oci, emplena el qüestionari.

LES RESPOSTES SÓN TOTALMENT ANÒNIMES I CONFIDENCIALS.

NOMÉS NECESSITARÀS ENTRE 5 I 10 MINUTS PER RESPONDRE.

SI ETS UN HOME, TAMBÉ POTS RESPONDRE. La teva implicació és imprescindible per canviar les coses!

COMPARTEIX AQUEST MISSATGE AMB QUI VULGUIS. Quantes més persones hi participin, millor!

RESPON EL QÜESTIONARI

 

A més, si tens ganes de participar més activament en l'elaboració del protocol, pots escriure'ns a l'adreça:
igualtat@molletvalles.cat

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès