Català | Castellano RSS

Contra la violència vers les dones

Què fer en cas de violència de gènere? Demana ajut!
 
En cas de maltractament físic o agressió sexual: 
  • Ves a un centre sanitari, sense rentar-te ni canviar-te de roba.
  • Demana un informe mèdic.
  • Amb l'informe o el certificat mèdic ves als mossos d’esquadra i fes una denúncia per agressió.
  •  Si hi ha testimonis és convenient anar-hi amb ells.
  •  Abans de signar la denúncia llegeix-la i comprova que s’ajusta al que has declarat.
  •  Demana una còpia de la denúncia.
  •  Pots demanar un advocat o una advocada d'ofici abans de posar la denúncia.
Si els maltractaments són a casa, has de tenir en compte:
  • Abans de sortir de casa recull els objectes personals i alguns documents (llibretes d’estalvi, cartilla de la seguretat social, certificats mèdics, etc.)
 
En cas de maltractament psíquic: també són maltractaments els insults, les amenaces i les humiliacions, i són denunciables. Davant les múltiples formes de manifestació del maltractament psíquic, és recomanable demanar hora al servei psicològic del SIAD (93 570 77 47) o bé anar als serveis socials del teu barri.

A on et pots adreçar?

SIAD (Servei d'Informació i Assessorament a les Dones). El SIAD és un servei municipal d'assessorament psicològic i jurídic. L'accés és gratuït i confidencial.

Serveis socials. Pots adreçar-te als serveis socials del teu barri on t'orientaran dels recursos necessaris per enfocar la teva situació.

Serveis d'emergència. Pots adreçar-te a qualsevol comissaria de les forces i cossos de seguretat o contactar al telèfon 112 d'emergències, o als números:
 

016. Telèfon d'atenció en situacions de maltractament (gratuït i confidencial, no deixa rastre a la factura del telèfon)
900 900 120.
Línia d'atenció a dones en situacions de violència (servei gratuït 24 hores)
900 116 016. Telèfon d'atenció en situacions de maltractament, per a persones amb discapacitat auditiva
900 300 777. Infància Respon 

Protocol local per a l'abordatge de la violència masclista

L'any 2004, l'Ajuntament va promoure la creació de la Comissió de Violència de Gènere amb l'objectiu de treballar en xarxa i implicar a diferents institucions. Formen part d'aquesta Comissió, a més de l'Ajuntament i els seus serveis socials com el Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD), el Jutjat de Mollet, la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra, l'Hospital, el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, l'Institut Català de la Salut o l'Àrea de Benestar Social de la Diputació de Barcelona.
 
A partir d'aquí, s'ha creat el Protocol d'actuació on es detallen els procediments i l'estratègia que totes les parts implicades han de seguir per actuar davant d'un cas de violència masclista, ja sigui explicitat o amb indicis racionals de sospita, amb l'objectiu de donar la millor i més ràpida i eficaç resposta davant d'aquests tipus de situacions.
 
Així doncs, el Protocol ha de servir per garantir la igualtat, la llibertat i els drets fonamentals de les dones afectades.
 
Com a objectiu general, el Protocol es proposa garantir l'atenció integral i coordinada de tots els serveis i administracions per donar resposta a les necessitats específiques de les dones que pateixen violència masclista.
 
Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès