Català | Castellano RSS
Serveis a Mollet Policia Municipal Relacions amb la comunitat

Mediació Comunitària

 

IMG 5975

 

L’Ajuntament de Mollet del Vallès té un servei gratuït de Mediació Comunitària que facilita la resolució de conflictes entre els molletans i les molletanes d’una manera dialogada i pacífica.

La mediació és un procés confidencial en el qual les persones, de forma voluntària, a través del diàleg i acompanyades per una persona mediadora, busquen acords mútuament satisfactoris que permetin resoldre els seus conflictes.

 

¿Què és la Mediació?

Consisteix  en  la resolució  d'un  conflicte  entre  dues  o  més  persones, amb l'ajuda d'una tercera persona imparcial que actua com a mediador.

El mediador, un professional format en la gestió del conflicte, intervé  de  forma  neutral  en  el conflicte  per ajudar a les parts en la transformació  del  problema dins un marc de respecte,  perquè  puguin  trobar  una solució o millora del mateix.

 

¿Quines avantatges presenta?

∙ Es tracta d'una alternativa voluntària a la via judicial.

∙ El procés és més breuque altres vies de resolució de conflictes.

∙ Es busquen acords que satisfacin les parts implicades.

∙ Un dels principis bàsics de tot el procediment, és la confidencialitat.

∙ És un servei gratuït que ofereix l'Ajuntament de Mollet per a persones empadronades en el municipi o que hi   treballin.

En el cas que no es pugui dur a terme una mediació com a tal, els mediadors podran  intervenir amb les parts en conflicte, sempre que així ho desitgin, per tal de ser assessorats i/o derivats a un altre departament si procedís, obtenint sempre una resposta perquè puguin encaminar la seva problemàtica.

 

¿Quins conflictes atén?

Veïnals: Sorolls, olors, obres, neteja i higiene, animals domèstics, espais comuns...

A l'espai públic: Ús i convivència, molèsties o discrepàncies entre col·lectius, animals de companyia, civisme.

Derivats d'activitats econòmiques: Obres, sorolls o contractuals.

Familiars: Intergeneracionals, malentesos, persones dependents, o altres relacions del nucli familiar (excepte divorcis i separacions i/o regulacions econòmiques, que seran derivats al Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya).

Escolars: Entre alumnes, famílies, professorat i famílies, absentisme escolar.

Per a més informació o per demanar la Mediació

 

A l'Ajuntament:

● Presencialment                              

    Pl. Major, 1

● Seu electrònica               

    www.molletvalles.cat

 

A la Policia Municipal:

● Presencialment

   Pl. Miquel Martí i Pol, 1

● Per telèfon

   93 544 50 96

 

 

 

 

 

Dia Europeu de la Mediació

Jornada tècnica 2015:
Jornada tècnica 2015:

 

La mediació, eina imprescindible per a la convivència
La mediació, eina imprescindible per a la convivència

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès