RSS
L'Ajuntament Retiment de comptes

Retiment de comptes

La rendició de comptes és un espai d'interlocució entre els servidors públics i la ciutadania. Té com a finalitat generar transparència, condicions de confiança entre governants i ciutadans i garantir l'exercici de l’avaluació dels serveis i de les polítiques públiques de l’Ajuntament.

 

Els mecanismes de rendició de comptes permeten als ciutadans, organitzacions i institucions, obtenir amb major facilitat informació sobre la gestió de les entitats públiques i els seus resultats, generant major transparència i permetent al seu torn que les administracions prenguin millors decisions incrementant l'efectivitat i legitimitat del seu exercici.

 

El retiment de comptes i l’assumpció de responsabilitat davant els ciutadans derivada de les decisions adoptades és un dels principis en els quals es fonamenta el govern obert.

 

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès