Català | Castellano RSS
La ciutat Mollet en xifres Dades demogràfiques i sociodemogràfiques (2004)

Dades demogràfiques i sociodemogràfiques (2004)

Document Població per barris (5.8 KB) - pdf

Document Població per seccions electorals (14 KB) - pdf

Document Estructura de la població (23 KB) - pdf

Document Estructura de la població del barri del Calderí (18 KB) - pdf

Document Estructura de la població del barri de Can Borrell (17 KB) - pdf

Document Estructura de la població del barri de Can Pantiquet (18 KB) - pdf

Document Estructura de la població del barri de la Casilla (3.4 KB) - pdf

Document Estructura de la població del barri del Centre (17 KB) - pdf

Document Estructura de la població del barri dels Col·legis Nous (17 KB) - pdf

Document Estructura de la població del barri de l'Estació de França (18 KB) - pdf

Document Estructura de la població del barri de l'Estació del Nord (18 KB) - pdf

Document Estructura de la població del barri de Lourdes (17 KB) - pdf

Document Estructura de la població del barri de la Plana Lledó (18 KB) - pdf

Document Estructura de la població del barri de la Riera Seca (17 KB) - pdf

Document Estructura de la població del barri de Santa Rosa (18 KB) - pdf

Document Estructura de la població de Gallecs (6.3 KB) - pdf

Document Estructura de la població per àrea bàsica de salut (14 KB) - pdf

Document Població major de 16 anys per nivell d'estudis (3.9 KB) - pdf

Document Població per nacionalitat (4.6 KB) - pdf

Document Població per província de naixement (3.7 KB) - pdf

Document Població per municipi de naixement (71 KB) - pdf

Document Emigració per municipi de destí (114 KB) - pdf

Document Immigració per municipi de procedència (87 KB) - pdf

Document Activitat econòmica (41 KB) - pdf

Document Vehicles (8.2 KB) - pdf

Document Tipus d'habitatge (13 KB) - pdf

Document Nom dels nadons (27 KB) - pdf

Document Moviment natural de la població (4.1 KB) - pdf

Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès