Català | Castellano RSS
Actualitat Notícies

Cercador

Menú

Una liquidació equilibrada del pressupost 2011

28/03/2012

Economia

A la sessió plenària del passat 26 de març es va donar compte de la liquidació del pressupost 2011, que ha tancat amb un romanent positiu i complint tots els ràtios marcats per la legislació vigent.

Durant la sessió celebrada aquest dilluns 26 de març, es va donar compte al Ple de l’Ajuntament de l’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011. Es tracta d’una liquidació equilibrada si tenim en compte que compleix amb tots els ràtios marcats per la legislació.

Amb aquesta liquidació que ara ha de passar per la Comissió Especial de Comptes es posa de manifest l’esforç que ha fet el govern municipal per tal de contenir la despesa i aplicar una política d’austeritat, orientada a la política econòmica, el foment de l’ocupació i el reforçament dels serveis socials.


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès