Català | Castellano RSS
Actualitat Notícies

Cercador

Menú

S’aprova l’avanç del POUM de Mollet

29/06/2020

Acció Institucional

El Ple de l’Ajuntament de Mollet ha aprovat aquest dilluns, 29 de juny de 2020, sense cap vot en contra, l’avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Mollet del Vallès. Aquest document defineix quin és el model de ciutat de futur sobre el qual es concretarà el POUM, i que es regeix sobre els criteris de capitalitat del Baix Vallès, la lluita contra el canvi climàtic per la salut i la sostenibilitat, en una ciutat compacta, diversa i de qualitat, treballadora i inclusiva que perfeccionarà el model actual de ciutat compacta, de serveis, de proximitat i al servei dels ciutadans i les ciutadanes de Mollet. Recordem que, paral·lelament s’estan tramitant altres sectors parcials de la ciutat com el Calderí o Can Prat.

Aquest avanç és fruit d’un ampli procés participatiu que es va posar en marxa el gener de 2019 on l’Ajuntament ha recollit tota una sèrie de suggeriments i propostes a les més de 20 trobades (tallers, reunions sectorials i entrevistes individuals) amb entitats, experts, comerços, empreses o grups municipals.

A partir de l’aprovació de l’avanç, l’Ajuntament en farà una extensa exposició pública fins el 30 d’octubre. La documentació que integra el Pla podrà consultar-se a www.molletvalles.cat i al portal de transparència de l’Ajuntament. També, durant aquest període, es faran atencions personalitzades a aquelles persones interessades de la ciutat, i aquelles que vulguin fer suggeriments o propostes, en tots dos casos s’hauran de dirigir a través de l’adreça de correu poum@molletvalles.cat

L’Alcalde de Mollet ha agraït els vots favorables i les aportacions fetes durant el procés participatiu. I ha afegit “Avui comencem a definir el Mollet del futur que ens ha de portar a continuar sent una ciutat referent a la comarca i arreu en temes tan cabdals com el Medi Ambient o la protecció social. Definirem una ciutat d’habitatge assequible, amb equipaments i infraestructures necessàries, optimitzant i apostant pel transport públic i els espais verds. Volem consolidar el nostre projecte de ciutat de futur en el que portem anys treballant, amb reconeixements tan significatius com ser  capital del Medi Ambient, entre altres.”

La regidora de Territori, Planificació Urbanística i Obres, Mireia Dionisio, ha volgut "agrair la feina de  l’equip redactor i de tot el personal municipal que hi ha col·laborat en la seva elaboració. Avui s’han aprovat les línies principals del Mollet dels propers anys. Una ciutat verda, compromesa amb la lluita contra el canvi climàtic, que aposta inequívocament per la mobilitat sostenible i saludable, i per la solidaritat urbana. Apostem per renovar la qualitat urbana del nostre municipi, per una ciutat compacta amb una gestió acurada del seu creixement interior i requalificació, que integri el seu patrimoni, i millori la seva oferta d' equipaments i serveis".

L’aprovació d’aquest avanç és el punt de partida dels criteris que contemplarà finalment el POUM, ja que fins la seva aprovació definitiva a càrrec de la Generalitat de Catalunya, el projecte haurà de passar dos cops més pel Ple de l’Ajuntament on es farà l’aprovació inicial i l’aprovació provisional. No serà fins l’aprovació inicial que es comenci a detallar qualificacions i ordenacions més concretes.

 La proposta que es planteja es fonamenta en l’anàlisi del model vigent, de la seva reorientació, a partir d’una disposició que recull la força transformadora de la gestió de l’urbanisme dut a terme en els anys precedents, apostant per la renovació de la qualitat urbana, per un municipi estructurat i per un territori gestionat amb cura.

L’avanç del pla proposa un conjunt de bases programàtiques, directrius estratègiques i línies projectuals que regiran el futur model urbanístic del municipi.

 Bases programàtiques

 Engloben els principals potencials del desenvolupament del municipi del futur.

-      Mollet, capital del Baix Vallès

-      Mollet, ciutat compacta, diversa i de qualitat

-      Mollet, compromesa en la lluita contra el canvi climàtic

-      Mollet, ciutat treballadora i inclusiva

-      Mollet, municipi per la salut i la sostenibilitat

Directrius estratègiques

-      L’aposta pel creixement interior i la requalificació urbana

-      L’Habitatge assequible i l’activitat econòmica, eixos centrals del Pla.

-      La interconnexió verda: Dels espais de proximitat al Parc Territorial.

-      El manteniment i la millor de l’oferta d’equipaments i serveis.

-      La integració del patrimoni en el projecte del municipi.

-      La potenciació de la mobilitat saludable.

Línies projectuals com a principis que orientaran el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal

-      Ordenar les infraestructures de la mobilitat urbana i territorial

-      Integrar el patrimoni i el paisatge de l'entorn

-      Obrir-Connectar la ciutat la riu Besòs i al parc de Gallecs

-      Equipar el municipi de forma equilibrada i integral

-      Dimensionar de forma qualitativa i quantitativa el projecte urbà

-      Ajustar la regulació de l'edificació i qualificació del sòl

 

L’avanç del POUM ha estat aprovat amb els vots favorables del PSC, Podemos Mollet, Ciutadans i Junts per Mollet i l’Abstenció de Ara Mollet ERC MES i Mollet en Comú.

 


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès