Castellano | Català RSS
La ciudad Equipamientos Cívics, culturals i de serveis

Escola Municipal de Música i Dansa

L'Escola Municipal de Música de Mollet de Vallès inicia la seva activitat el curs 1991/92. Des de la seva inauguració, l'Escola ha tingut com a objectius prioritaris oferir una formació musical àmplia i diversa, dinamitzar la vida musical molletana i crear projectes supramunicipals en els quals els alumnes puguin enriquir el seu bagatge musical. L'Escola compta amb una plantilla de professorat d'àmplia experiència, plenament implicats en el projecte de centre i en constant formació per tal d'oferir un ensenyament musical engrescador i dinàmic. L'aposta de creació de nombroses formacions instrumentals i vocals, element fonamental del projecte, ha propiciat la presència de l'escola de música en la vida de la ciutat. La col·laboració amb associacions i entitats de tota mena així com en actes institucionals és una constant de les formacions instrumentals i vocals de l'Escola, que ofereixen repertoris de diferents indrets, èpoques i estils musicals. Des del curs 2008/2009 l'Escola de Música gestiona el servei de dansa de la ciutat, adreçat a alumnes a partir de 5 anys d'edat, que compta amb una sala de dansa al recinte de Can Gomà i un espai habilitat a l'Escola Can Besora. Es pot accedir als ensenyaments de música a partir dels 4 anys d'edat i als de dansa a partir del 5 anys d'edat. L'Escola Municipal de Música de Mollet va néixer amb una doble finalitat: d'una banda, oferir un ensenyament musical de qualitat a l'alumnat, tant si aquests més endavant voldran professionalitzar-se en el camp de la música, com si només pretenen enriquir el seu bagatge cultural amb la formació i la pràctica musical. D'una altra, col·laborar en la dinamització de la vida musical de la ciutat amb l'organització de diverses activitats musicals, en moltes de les quals els protagonistes són el propi alumnat. L'Escola mira d'acomplir aquestes dues finalitats i ofereix, a més de les classes convencionals de llenguatge musical i d'instrument, tot un seguit de matèries i activitats complementàries, com ara música de cambra, grups instrumentals, grups de cant coral, audicions de l'alumnat tant a dins de l'Escola com a Mollet i altres poblacions catalanes, de la resta de l'Estat i l'estranger; intercanvis amb altres centres, cicles de concerts organitzats per l'Escola, col·laboració amb associacions i entitats molletanes, etc. L'Escola vetlla per adaptar-se a les característiques de cada alumne. Per això, organitza classes col·lectives en grups reduïts, ofereix sessions de reforç individual als alumnes que ho necessitin i mira de crear en tot moment un ambient musical propici, acollidor i distès, perquè l'aprenentatge de la música sigui un fet viu i satisfactori. Els alumnes de l'Escola participen en activitats diverses que complementen la seva formació acadèmica. Han editat dos CD de música amb motiu del 5è i 10è aniversari, participen en formacions musicals i ofereixen concerts públics amb motiu de la finalització del curs escolar.

DirecciónC. Castelao, 2 (Can Gomà)

Teléfono93 570 68 51

Página webhttp://emmusicamolletvalles.cat/

HorarioSecretaría, de 17 a 21 hPlaza Mayor 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ayuntamiento de Mollet del Vallés