Castellano | Català RSS
Actualidad

Cercador

Menú

L’Ajuntament dona a conèixer les mesures que s’aplicaran davant la situació de sequera

30/11/2022

Avisos

L’Ajuntament de Mollet del Vallès dona a conèixer les mesures que s’aplicaran a la ciutat per donar compliment a l’alerta de sequera decretada per l’Agencia Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, l’Ajuntament ha fet públic un Ban on es precisen aquestes mesures.

L’Ajuntament fa saber les mesures per fer front a l’estat d’alerta per sequera detectat per l’Agencia Catalana de l’Aigua de la Generalitat de Catalunya i que estableixen un seguit de limitacions i restriccions en l’ús d’aigua a tot el municipi.

Les mesures són d’aplicació immediata i obligatòria i es mantindran mentre duri la situació actual. En el cas que la situació s’agreugi i s’activi una nova fase com podrien ser l’estat d’excepcionalitat o escenari d’emergència, les mesures aquí reflectides variaran i també es donaran a conèixer.

Davant d’aquesta situació d’alerta per sequera, l’alcaldessa de Mollet del Vallès, Mireia Dionisio Calé, ha recordat que “Mollet és una ciutat molt responsable amb l’ús de l’aigua, però cal que tots i totes fem encara un major esforç, perquè l’aigua és un bé escàs. Només actuant de manera col·lectiva i responsable, contribuirem a minvar els efectes d’aquesta sequera i els que, en general, ens està provocant la crisi climàtica” i ha afegit “estic convençuda que els molletans i les molletanes sabrem estar a l’alçada d’aquest nou repte col·lectiu”. 

 

Mesures adreçades a l’Ajuntament

 • El reg de les zones verdes públiques es farà com a màxim dos dies a la setmana i en horari de menor insolació (de 20 a 8h) i prohibit en cas de pluja, igual que en el cas dels jardins particulars.
 • Es garanteix el servei de neteja de la via pública en les mateixes condicions que l’actualitat.
 • El reg de les zones esportives es reduirà en un 40%, i es distribuirà al llarg de la setmana d’acord amb les necessitats de les entitats esportives.
 • S’incrementarà progressivament l’aportació d’aigua de fonts pròpies (pous), a la xarxa d’abastament municipal, d’acord amb els objectius marcats al Pla Especial de Sequera (de 650 m3/dia a 1200 m3/dia)
 • Piscina municipal: continuarà funcionant amb normalitat, garantint els nivells d’aigua en les mateixes condiciones que les piscines privades
 • Pel que fa les fonts d’aigua potable no hi ha restriccions en aquesta fase.

 

Mesures adreçades a la ciutadania i a les empreses

 • S’estableix reducció de consums d’aigua potable respecte el consum en situació de normalitat per a cada tipus d’ús:n els següents valors de:
 • Reg agrícola: 25%
 • Usos ramaders: 10%
 • Usos industrials: 5%
 • Usos recreatius que impliquin reg: 30%
 • Altres usos recreatius: 5%
 • El reg dels jardins particulars es pot fer, com a màxim, dos dies a la setmana en horari de menor insolació (de 20 a 8h) i cal evitar el reg en moments de pluja.
 • L’ús d'aigua potable per l'ompliment de piscines queda limitada exclusivament als casos següents:
 • El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
 • El primer ompliment de piscines de nova construcció.
 • En centres educatius, l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litre destinades al bany d'infants.

Neteja de vehicles queda limitat a:

 • Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora d’aquests establiments només es permet la neteja de vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula amb esponja i galleda.
 • Es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. S’inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals, ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments i de residus. Es farà sempre amb la mínima utilització d'aigua possible.

Neteja de carrers i mobiliari urbà:

 • Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànegues d'aigua. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.

BAN

Document BAN (216 KB) - pdf

Plaza Mayor 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ayuntamiento de Mollet del Vallés