Castellano | Català RSS
Actualidad

Cercador

Menú

Ajudes per rehabilitació de façanes i supressió de barreres

24/10/2011

Obres

Ja es pot demanar aquesta subvenció per a obres realitzades durant l'any 2010. El termini per demanar-les s'acaba el 13 de desembre.

Fins al proper 13 de desembre està oberta la convocatòria per sol•licitar subvencions per a la rehabilitació d’habitatges i la supressió de barreres arquitectòniques en habitatges i comunitats de veïns, així com en establiments comercials i de serveis.

Els objectius d’aquesta subvenció són d’una banda el foment de la rehabilitació dels edificis amb més antiguitat i, d’una altra, avançar cap a una ciutat que sigui accessible per a les persones amb mobilitat reduïda.

Poden sol•licitar aquestes subvencions les comunitats de propietaris d’edificis o persones físiques, propietaris o titulars d’un dret d’ús d’habitatge que hagin sol•licitat llicència municipal o comunicat la realització d’obres durant l’any 2010.

El tipus de subvencions que es poden sol•licitar són:

- Rehabilitació de l’edifici, excepte accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i obres d’instal·lació d’ascensors. L’import de la subvenció serà del 25% del pressupost d’execució material, fins un màxim de 3.000 euros per edifici.

- Instal•lació d’ascensors, incloses les obres d’accessibilitat necessàries. L’import de la subvenció serà del 50% del pressupost d’execució material , fins un màxim de 800 euros per cada parada de l’ascensor, excepte la planta baixa que no comptabilitzarà.

- Adaptació d’elements comuns de l’edifici amb la finalitat de facilitar l’accessibilitat i suprimir barreres arquitectòniques. L’import de la subvenció serà del 50% del pressupost d’execució material, fins un màxim de 1.000,00 euros per edifici.

- Adaptació de qualsevol espai de l’habitatge amb la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques. L’import de la subvenció serà del 50% del pressupost d’execució material, fins un màxim de 1.000 euros per habitatge.

- Adaptació dels accessos i/o l’interior d’establiments comercials o de servei amb la finalitat de suprimir barreres arquitectòniques. L’import de la subvenció serà del 50% del pressupost d’execució material, fins un màxim de 1.000,00 euros per establiment.

Les sol·licituds s’han de presentar fins al 13 de desembre al Registre d’entrades de l’Ajuntament, de conformitat amb els models de sol·licitud que estan a disposició de les persones interessades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament.


Plaza Mayor 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ayuntamiento de Mollet del Vallés