Castellano | Català RSS
Actualidad

Cercador

Menú

Campanya de revisió del padró municipal d’habitants

20/10/2011

Actualidad

La campanya permetrà actualitzar o rectificar, si s'escau, les dades personals dels veïns que consten en el padró.

La campanya consistirà en l'enviament d’una carta a cada domicili de la ciutat, on s’inclouran les dades que consten actualment al padró referents a totes les persones empadronades, així com les instruccions per actualitzar-les si hi ha alguna incorrecció.

Només en cas que s’hagi d’actualitzar alguna de les dades o hi hagi alguna persona que no estigui empadronada, caldrà que la persona s’adreci a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (OAC) i lliurin el full amb les dades correctes, així com un document que acrediti el canvi que es vol sol·licitar.

Les dades que es podran modificar són aquelles que fan referència a les dades personals (nom i cognoms, data de naixement, etc.). Com a comprovant d'aquestes dades caldrà adjuntar amb la carta la fotocòpia del DNI. També es podran modificar les dades referents al nivell de formació.

Les cartes començaran a arribar a les llars molletanes en els propers dies. La campanya finalitzarà el 13 de gener.

Aquesta campanya es fa en compliment del Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, segons el qual els Ajuntaments han d'informar als veïns cada 5 anys del contingut de les seves dades padronals i fer les gestions necessàries per tal que el padró s’ajusti a la realitat.


Documentació que s'envia a les llars

Document Informació a les persones empadronades (14 KB) - pdf

Document Full de renovació de dades (182 KB) - pdf

Enllaços relacionats

Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC)

Plaza Mayor 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallés (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ayuntamiento de Mollet del Vallés