Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar la seva experiència com usuari mentre es navega. Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot canviar la configuració del seu navegador o obtenir més informació de la política de cookies.
Accepto
Serveis a Mollet Educació Preinscripció, matrícula escolar i portes obertes

Preinscripció i matrícula del curs escolar 2017-2018

La preinscripció és el tràmit que cal fer per ser admès per primera vegada en un centre sostingut amb fons públics, i també quan es vol canviar de centre.

Dates de la preinscripció del curs 2017-2018
La resolució ENS/406/2017, de 24 de febrer, publicada al DOGC amb número /324 i  data 8 de març de 2017, per la qual s'aproven les normes de preinscripció i matricula d'alumnes als centres del Servei d'Educació de Catalunya i als centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per el curs 2017-2018 estableix que:

- Del 23 de març al 4 d'abril per al segon cicle d'educació infantil, educació primària, centres integrats i educació secundària obligatòria.

- Del 23 de març al 7 d'abril per als ensenyaments professionals de música i dansa.

- Del 2 al 12 de maig per a les llars d'infants. Els ajuntaments que tenen delegades les competències en relació a les llars d'infants poden establir un calendari propi i, per tant, en aquests casos, caldrà consultar-ho directament.

- Del 16 al 24 de maig per al batxillerat, els cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

- Del 15 al 26 de maig per als programes de formació i inserció.

- Del 25 al 31 de maig per als cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny.

- Del 16 al 29 de maig per als ensenyaments esportius (primer període).

- Del 19 al 27 de juny per als ensenyaments d'educació d'adults.

- Del 3 al 7 de juliol per al curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà, excepte els que s'imparteixen en centres de formació d'adults qeu segueixen el seu calendari.

- Del 3 al 7 de juliol per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior.

- De l'1 al 5 de setembre per als cursos extensius i per al primer període de cursos intensius i flexibilitzats de les escoles oficials d'idiomes.

- Del 15 de maig al 5 de juny per als cicles formatius d'animació en circ i de tècniques d'actuació teatral.

- Ensenyaments artístics superiors: els centres han de publicar els terminis no més tard del 2 de maig.

Criteris de prioritat per a l'ordenació de les sol·licituds
Per al 2n cicle d'educació infantil, l'educació primària, l'ESO i batxillerat, s'apliquen els següents:

Criteris generals
Si hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
Domicili a l'àrea de proximitat del centre: 30 punts.
Lloc de treball a l'àrea de proximitat del centre: 20 punts.
Domicili al mateix municipi del centre: 10 punts.
A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix districte del centre: 15 punts.
Si el pare, mare o tutor legal reben l'ajut de la renda mínima d'inserció: 10 punts.
Per discapacitat igual o superior al 33% de l'alumne o d'un familiar de primer grau: 10 punts.
En el batxillerat també es té en compte la nota mitjana.

Criteris complementaris
Pel fet de formar part d'una família nombrosa o monoparental: 15 punts.
Si l'alumne té una malaltia crònica que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic (s'hi inclouen les persones celíaques): 10 punts.
Si el pare, mare, tutor legal o germà de l'alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments declarats actualment gratuïts i universals (segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, PQPI i formació professional de grau mitjà) al centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.

Criteris específics de prioritat

Tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits.
En l'ESO i el batxillerat, en els centres que es faran públics en aquesta pàgina, tenen preferència els alumnes que cursin simultàniament ensenyaments de règim general i ensenyaments professionals de música o dansa, o segueixin programes esportius d'alt rendiment.


Plaça Major 1 (Casa de la Vila), 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
Tel. 93 571 95 00 | © 2018 - Ajuntament de Mollet del Vallès